Det er nødvendigt at hjælpe voldsofre. Men er det kun dem, man hjælper, vil der fortsat komme nye til. For så kan voldsudøveren efter et endt forhold tage volden med ind i det næste.

Det mener direktør for Dialog Mod Vold, Jesper Rønn-Simonsen

Han fastslår, at det både gælder psykisk, fysisk og materiel vold samt stalking.

Direktøren har en klar opfattelse af, hvad der hjælper, hvis man en gang for alle skal komme voldsspiraler til livs. Det skal man ved at få voldsudøveren til at holde op.

Her er, hvad man arbejder med hos Dialog Mod Vold, som er en organisation under AskovFonden.

– Vi arbejder med familier, der er ramt af vold, og vi tager udgangspunkt i voldsudøveren – det vil sige den, der rent faktisk foretager volden. Derudover hjælper vi også børnene og så typisk den partner, der bliver udsat for volden – hvis de vil være med, fortæller Jesper Rønn-Simonsen.

Organisationen behandler også personer, der måske ikke er i et forhold på det givne tidspunkt, men som har udøvet vold i tidligere forhold eller relationer.

– Hvis der ikke er en partner – det ser vi også ofte – så behandler vi dem alligevel. For de skal jo på et eller andet tidspunkt formentlig ud og i et nyt parforhold igen.

Dialog Mod Vold har i 20 år arbejdet med voldsudøvere, og deres erfaring viser, at man gennem psykologbehandling i mange tilfælde kan stoppe volden.

– Vi ser, at 82 procent af de, der har været hos os, et år efter endt behandling siger, at der ikke har været flere voldsepisoder. Og heraf kan 74 procent af partnerne bekræfte det.

– Ved siden af de her voldsomme historier om de konsekvenser, der er ved volden, kunne vi godt tænke os en gang imellem at være med til at fortælle historien om, at der faktisk er håb. At der er en vej ud af det. Og at vi faktisk hvert år møder mange mennesker, der får standset volden, siger direktøren.

Artiklen blev bragt i Ekstrabladet som vores svar på, hvad man kan gøre, hvis man oplever vold i nære relationer.

Du kan læse hele artiklen her.

Udøver man fysisk, psykisk eller anden vold, og ønsker man at ændre det, kan man kontakte Dialog Mod Vold på 35 30 17 17.