For samfundet

Vi arbejder for at bryde tavsheden omkring vold i nære relationer

I Dialog mod Vold arbejder vi for at færre skal leve et liv med vold

Hvert år udsættes 38.000 kvinder og 19.000 mænd for fysisk partnervold i Danmark og omkring 33.000 børn er årligt vidner til vold i hjemmet.

Vold i familien har store negative konsekvenser for de involverede. Ofte medfører vold i nære relationer langvarige psykiske problemer som depression, angst og posttraumatisk stress samt fysiske helbredsproblemer. Ligeledes har det alvorlige konsekvenser for børns trivsel og følelsesliv at vokse op i et hjem præget af vold. Studier viser, at børn der er vokset op i voldelige hjem, kan udvise symptomer på blandt andet separationsangst, aggression og posttraumatisk stress ligesom børnene har øget risiko for senere i livet at blive udsat for eller selv udøve vold i nære relationer. 74 % af de udøvere, der har været i behandling i Dialog mod Vold angiver således, at de selv har været udsat for eller overværet vold i deres opvækst.

Det er derfor afgørende, at voldsramte familier får hjælp til at stoppe volden, så færre børn og voksne skal leve et liv præget af vold. Som samfund må vi stoppe problemet, der hvor det starter – hos den enkelte, der udøver vold. I Dialog mod Vold støttes udøvere til at tage ansvar og bryde med den voldelige adfærd. På den måde kan vi beskytte voldsudsatte voksne og børn og få brudt den negative sociale arv.

Dialog mod Vold arbejder derfor for at få brudt tavsheden omkring vold i nære relationer, så flere tør at søge hjælp og kan opnå et liv fri for vold.