Vold i nære relationer har store konsekvenser for de involverede parter og for samfundet.

”Hvert år bliver cirka 57.000 personer udsat for partnervold i Danmark. Ud af disse estimerer vi, at cirka 11.000 udsættes for gentagen vold, hvor mindst én af episoderne er grov eller livstruende.”

I Danmark har vi gode behandlingstilbud, der hjælper med at komme volden til livs.

Hos os i Dialog mod Vold viser vores behandling sig at være så effektiv, at 82 procent af de udøvere, vi har haft i behandling, oplyser, at de ikke har begået ny vold i året efter endt behandlingsforløb. Det bekræftes af 74 procent af deres partnere.

Vi ved, at det er et stort skridt for udøvere af vold at komme til den erkendelse, at de har brug for hjælp til nye handlemønstre. Derfor er det vigtigt, at den hjælp er til at få, når familierne rækker ud til os i behandlingstilbuddene – men ventelisterne er alt for lange!

Løsningen på problemet kommer vores direktør, Jesper Rønn-Simonsen, med i et læserbrev i Information d. 21. oktober 2021:  ”Vi skal udvide de behandlingstilbud, vi har i dag. Ventelisterne skal være kortere og den geografiske spredning større.” (Information, 2021)

Du kan læse hele læserbrevet her.