For det enkelte menneske

Vi hjælper dig med at erstatte vold og fastlåste konflikter med tryghed og forståelse

I Dialog mod Vold yder vi hjælp til dig, der ind i mellem skader dem, du elsker.

Mennesker der udøver vold mod dem, de elsker, er som regel dybt ulykkelige over det. De ønsker som andre et kærligt og fredeligt parforhold eller familieliv, men kan have svært ved at vide, hvordan de skal opnå det.

Gennem vores behandlingstilbud hjælper vi dig med at bryde volden og finde andre måder at håndtere konflikter og uenighed på. Sammen undersøger vi, hvilke situationer, der udløser din vrede og hvordan du kan lære at tackle din vrede på en anden måde. Vores mål er at stoppe den voldelige adfærd, så du og din familie kan få et liv præget af tryghed i stedet for vold.

I Dialog mod Vold får du mulighed for at arbejde med dine følelser, reaktioner og relationer. Vi hjælper dig med at opbygge nye handlemønstre, og vi støtter dig, når du møder udfordringer undervejs. Vi har rammerne til, at du kan udvikle dig og skabe et liv uden vold.