Finansiering

Dialog mod Vold er en del af AskovFonden, som er en NON-profit organisation

Dialog mod Vold arbejder målrettet for at kunne tilbyde flest mulige voldsudsatte familier  den bedst mulige hjælp.

Dialog mod Volds arbejde er primært finansieret gennem satspuljemidler. Derudover har vi samarbejdskontrakter med Kriminalforsorgen, Københavns Kommune samt Mandecentret.

Yderligere understøtter vi vores finansieringsgrundlag gennem undervisning, rådgivning og supervision til fagfolk med afsæt i vores viden om vold i nære relationer.

Dialog mod Volds mission er, at alle borgere i Danmark skal have mulighed for at få hjælp til at stoppe vold i nære relationer. Derfor arbejder vi målrettet på at sikre en permanent offentlig finansiering, så voldsudsatte familier garanteres mulighed for behandling.