Faser i behandlingsforløbet

Behandlingsforløbet tilpasses dig og din familie

Dialog mod Volds behandlingsmodel er faseopdelt og indeholder en indledende fase med fokus på udredning, en behandlingsfase og en afsluttende fase. I alle faser kan der afholdes flere typer af terapeutiske samtaler, herunder individuelle-, gruppe-, fælles- eller familiesamtaler. Et forløb i Dialog mod Vold strækker sig op til et år.

Fase 1: Udredning

I udredningsfasen er tidlig inddragelse af hele familien afgørende, fordi den giver behandleren et helhedsbillede af den voldsramte familie. Dette er med til at tilrettelægge og understøtte den senere behandling. Inddragelsen sker gennem udredningssamtaler med dig, der udøver volden og med dig, der bliver udsat for volden, hver for sig, og undersøgende fælles-, forældre- og/eller familiesamtaler. Som led i udredningsfasen anvendes en række psykologiske tests og screeningsværktøjer. Vi gennemfører løbende risikovurderinger for at sikre den nødvendige sikkerhed omkring din familie.

Læs mere om elementerne i udredningsfasen her.

Fase 2: Behandling

Behandlingsfasen består af en række elementer, der sammensættes, så de passer til netop din familie. Behandlingsfasen består af individuelle samtaleforløb med dig, der udøver volden, individuelle samtaleforløb med dig, der er udsat for volden samt familiesamtaler, forældresamtaler, og parsamtaler. Jeres børn tilbydes også individuelle samtaleforløb såvel som gruppeforløb med andre børn i lignende situationer.

Læs mere om elementerne i behandlingsfasen her.

Fase 3: Afslutning

I den afsluttende fase planlægger vi hvordan behandlingsforløbet bedst afsluttes, både for dig, som enkeltperson, og for hele din familie. Fokus er på opsamling af læringspunkter og tilbagefaldsforebyggelse.