Dialog mod Vold siger farvel til vores direktør gennem 6 år

Den sidste uge har vi taget afsked med Dialog mod Volds direktør gennem 6 år, Susanne Magnusson.

Det er vemodigt for os i Dialog mod Vold at sige farvel til Susanne, som i mange år har arbejdet hårdt for at få Dialog mod Vold og behandling til udøvere af vold på dagsordenen. Men vi kigger også tilbage på nogle rigtig gode år med Susanne i spidsen.

Susanne har haft stor indflydelse på, hvor Dialog mod Vold er i dag. I 2020 kom vi på Finansloven, som sikrer Dialog mod Vold en fast bevilling. Derudover har hun været en nøgleperson i etableringen af Lev Uden Vold, den nationale enhed mod vold i nære relationer. Hun har også været med til at indgå i samarbejdsprojekterne Voldsom Kærlighed med headspace og Sex & Samfund, og Sammen uden Vold med Mary Fonden. Med disse projekter er Dialog mod Vold med til at hjælpe unge udsat for kærestevold og forebygge at børn vokser op i hjem med vold. Susanne har, med sin gode sans for samarbejde og brobygning, været helt central i at samle aktører i feltet vold i nære relationer på tværs gennem sin tid hos Dialog mod Vold.

Susanne Nour Magnusson fortæller selv om sin tid i og afsked med Dialog mod Vold;

‘Jeg har haft nogle meget spændende og lærerige år. Jeg er kommet i mål med de fleste af de mål, jeg havde sat mig. Dialog mod Vold står i dag stærkere end nogensinde. Og jeg føler, at det er et godt tidspunkt at give teten videre. Et af mine centrale mål var at få Dialog mod Vold forankret med en varig bevilling på finansloven. Det er lykkedes. Politisk har det været mit mål at løfte feltet vold i nære relationer gennem at udfordre ideologibaserede tilgange, bidrage til at indsatser og debatter blev mere vidensbaserede samt gennem at bygge bro mellem forskellige fagligheder og aktører. Det vigtigste resultat af dette arbejde er det nationale rådgivnings- og videnscenter Lev Uden Vold, som Dialog mod Vold var med til at etablere sammen med Mødrehjælpen, Danner, Mandecentret og LOKK. Jeg er sikker på at Lev Uden Vold, også i fremtiden, kommer til at spille en helt afgørende rolle for at styrke såvel viden som indsatser i forhold til vold i nære relationer. Jeg håber, at Dialog mod Vold får mulighed for at oprette afdelinger flere steder i landet de kommende år, så det bliver muligt for udøvere af vold i nære relationer at få hjælp til at stoppe deres voldelige adfærd, uanset hvor i landet de bor.’

Alle medarbejdere i Dialog mod Vold ønsker Susanne alt det bedste fremover. Vi vil gerne sige tak for din store indsats, hvor du har bragt Dialog mod Vold hen og dit arbejde for at bekæmpe vold i nære relationer.

Vi er i fuld gang med at finde den nye direktør til Dialog mod Vold. Vi vil offentliggøre her på hjemmesiden, hvem der tiltræder som ny direktør, når det er besluttet.