Til dig der udøver - Dialog mod vold

VI KENDER VEJEN
TIL ET LIV UDEN VOLD

VI KENDER VEJEN
TIL ET LIV UDEN VOLD

VI KENDER VEJEN
TIL ET LIV UDEN VOLD

VI KENDER VEJEN

TIL ET LIV UDEN VOLD

ØNSKER DU ET LIV UDEN VOLD FOR DIG OG DINE NÆRMESTE?
SÅ ER DIALOG MOD VOLD ET TILBUD FOR DIG

I Dialog mod vold bliver du tilbudt et gratis samtaleforløb hos en fast psykolog. Behandlingen tilrettelægges efter dine behov. Når det er relevant, tilbyder vi også partnere og børn hjælp til at arbejde med følgevirkningerne af volden.

MÅLET MED BEHANDLINGEN

Vores første mål er altid at stoppe den voldelige adfærd, så du og din familie kan få en hverdag præget af tryghed i stedet for vold. I Dialog mod Vold får du mulighed for at arbejde med dine følelser, reaktioner og relationer. Vi hjælper dig med at opbygge nye handlemønstre, og vi hjælper dig, så du kan blive den partner og/eller forælder, du ønsker at være.