En helhedsorienteret indsats mod vold

H.K.H. Kronprinsesse Mary besøgte den 29. januar Dialog mod Vold.

Kronprinsessen mødtes med fire mænd der har gået i behandling hos os og deres behandler til en samtale om, hvordan volden stoppes. Samtalen handlede om forskelle og ligheder i de fire mænds historier og behandlingsforløb. De redskaber behandlingen har givet dem og hvordan de bruger dem i hverdagen. Skam og skyldfølelser. Det at blive forælder. Børnene, hvordan de har været påvirket og hvad de har fået ud af at gå i Dialog mod Volds børnebehandlingsforløb. Og parforholdet, som de tre af de fire mænd har fastholdt og kæmper for at bygge op igen, nu hvor volden er stoppet. En proces som de understreger, tager lang tid – år. Den begynder faktisk kun for alvor, når behandlingen er afsluttet. Derfor har de tre af de fire mænd også valgt at fortsætte efter behandlingen er afsluttet med at mødes en gang om måneden i et frivilligt gruppeforløb, hvor de støtter hinanden i at holde fast og komme videre.

Sidst men ikke mindst handlede samtalen om, hvorfor vold i nære relationer er så tabubelagt i Danmark og om hvor vigtigt det er, at vi tør tale om det. Det er vigtigt, at vi tør ringe på hos naboen, når vi hører voldsomme lyde og spørge om alt er OK og om nogen har behov for hjælp. Og det er vigtigt at alt frontpersonale i for eksempel kommuner har redskaber til at spotte volden og sætte ind.

Voldsdynamikker er komplicerede og det er derfor afgørende, at vi arbejder helhedsorienteret og at alle instanser samarbejder om en sammenhængende indsats, hvor forebyggelse blandt andet gennem uddannelse og redskaber til alt frontpersonale går hånd i hånd med behandling af udøvere og hjælp til udsatte. Uden en sådan helhedsorienteret indsats bliver det til symptombehandling og problemerne fortsætter. Vi ved at 78% af dem vi har i behandling selv har oplevet vold i deres barndom. Det er en ond cirkel, der kalder på et øget samarbejde mellem alle der arbejder med børn og familier.

H.K.H. Kronprinsesse Marys helhedsorienterede fokus på voldsområdet har stor betydning for alle, ikke mindst for de familier og børn der har volden inden på livet.

Se også DR1s udsendelse om Kronprinsessens arbejde med vold i nære relationer og kvinders rettigheder her