Effekten af behandlingen - Dialog mod vold

Rammen om dataindsamlingen er vores dokumentationsmodel, Assessment and Intervention Model (AIM)

Vi arbejder med evidensbaserede metoder, og vi dokumenterer systematisk effekten af vores behandling. Vi bruger den viden vi indsamler til at videreudvikle vores indsatser, så vi altid leverer den bedst mulige hjælp til dig og din familie.

Gennem AIM indsamler vi baggrundsviden om brugerne i AskovFonden, og resultaterne af indsatserne digitalt.  Vi har udviklet denne model, der ved hjælp af en statistisk, praksisnær og let anvendelig metode giver os mulighed for at måle og dokumentere effekten af sociale indsatser.

Dataindsamling i AIM foretages over 3 STATUS-målinger

Ved forløbets start indsamler vi viden i et opstartsskema, som brugeren udfylder. Efter endt forløb, følger vi op på brugerens udbytte i et opfølgningsskema. Afslutningsvis foretager vi en opfølgning via mail eller telefon efter 6-12 måneder, der hvor det er muligt.

 

”Brugen af AIM i Dialog mod Vold betyder, at vi løbende kan dokumentere den høje effekt af vores arbejde og sætte ind, hvor der er behov. Desuden er værktøjet så fleksibelt, at vi løbende kan tilpasse det til at måle på en række faktorer, som vores samarbejdspartnere efterspørger, og som vi kan bruge til yderligere at styrke vores indsatser.”

Jesper Rønn-Simonsen, direktør Dialog mod Vold