Dialog mod Vold søger samfundsvidenskabelig praktikant

SAMFUNDSVIDENSKABELIG PRAKTIKANT TIL DIALOG MOD VOLD

Dialog mod Vold er et landsdækkende behandlingstilbud til udøvere af vold i nære relationer og deres familier. Til forårssemestret 2018 søger vi en samfundsvidenskabelig praktikant, der har lyst til at arbejde med effektanalyse, fortalervirksomhed og fundraising.

Inden for de senere år har vi etableret nye systemer, der har optimeret vores indsamling af data. Formålet er at skabe ny viden som grundlag for at udvikle vores behandlingstilbud og indgå nye samarbejdsaftaler med staten, kommuner og andre relevante aktører. Som praktikant vil du få selvstændige analytiske opgaver og mulighed for at bruge den teoretiske viden, som du har tilegnet dig på universitet. Du vil også blive inddraget i vores fortalervirksomhed, hvor målet er at sikre den fremtidige finansiering af vores behandlingstilbud, og i vores fundraising med ansøgninger til offentlige puljer og private fonde.

Vi forventer af dig at

  • – at du har stærke analytiske evner
   – har kendskab til statistisk metode og har lyst til at bruge det i praksis
   – har flair for kommunikation og har mod på at videreudvikle Dialog mod Volds ansigt ud ad til på de sociale medier og hjemmeside (fx ved at udarbejde nyheder)
   – er initiativrig og udviser stor selvstændighed i opgaveløsningen

Vi tilbyder dig

  • – mulighed for selv at præge praktikforløbet
   – spændende og specialiseret viden og indsigt i en NGO, som er ene om at tilbyde denne form for behandling i Danmark
   – mulighed for at indgå i en fagligt engageret arbejdsplads i konstant udvikling

Vi søger som udgangspunkt en fuldtidspraktikant i forårssemesteret 2018, men er åbne for alternative aftaler.

Hvis du synes, det lyder interessant, så send en kortfattet ansøgning vedlagt CV til Mette Volsing, mail: mette.volsing@dialogmodvold.dk senest mandag den 13. november. Du er også velkommen til at ringe og høre nærmere på tlf. 30 73 67 16 eller læse mere om vores arbejde på www.dialogmodvold.dk og www.askovfonden.dk

Dialog mod Vold er en afdeling i AskovFonden, som er en nonprofit NGO, der har udført socialt arbejde siden 1943. Din daglige arbejdsplads bliver i Struenseegade 9. 4. sal på Nørrebro, hvor Dialog mod Vold i København har til huse sammen med AskovFondens administration.