Dialog mod Vold på Folkemødet 2016

Stop volden hvor den starter! – om kærestevold og hævnporno

17. juni 13:00 – 13:45

AskovFondens telt, J37  – Kæmpestranden

Med udgangspunkt i en virkelig historie om kærestevold bliver publikum inddraget i en række dilemmaer. Hvor kan lærere og skoler sætte ind, hvilken rolle har vennerne, og hvordan når vi de unge i de første kæresteforhold, så vi forebygger mere vold og negativ social arv?

Vi stiller i den efterfølgende debat skarpt på, hvordan vi når de unge udøvere så tidligt og målrettet som muligt. Vi sætter fokus på den elektroniske vold blandt unge og debatterer, hvordan vi øger bevidstheden om grænseoverskridende adfærd og retten til egen krop. Hvor går grænserne? Hvilken betydning har lovgivning? Hvad gør vi ude på uddannelserne? Og ikke mindst, hvordan kan vi give de unge værktøjer til at handle, hvis de selv eller kammeraterne ender i forhold med vold?

Vi byder velkommen til normkritisk debat om, hvordan vi forebygger vold i nære relationer blandt unge!

I debatten deltager:

Emma Holten, debattør og feministisk aktivist.

Bente Helms, formand for Social- og Sundhedsudvalget, Bornholms Regionskommune.

Susanne Nour Magnusson, direktør, Dialog mod Vold.

 

Se eventet her