Dialog mod Vold i kriminalpræventive farvande

Den 6. april deltog Dialog mod Vold i årets Kriminalpræventive Dag holdt af Det Kriminalpræventive Råd med emnet ”Generation Ung – Kriminalitetsforebyggelse på rette vej?” På dagen var der over 670 entusiastiske deltagere med stor interesse for det kriminalpræventive område. Programmet bød på høj, nytænkende og interessant faglig viden fra mere praktiske eksempler på kriminalitetsforebyggelse til højteoretiske visdomsord i forskningens tegn.

I Dialog mod Vold arbejder vi kriminalpræventivt med forebyggelse og tidlig indsats til voldsudøvere og vi har et tæt samarbejde med såvel Det Kriminalpræventive Råd som Kriminalforsorgen. Vi var derfor også glade for den Kriminalpræventive Dags fokus på ungdomskriminalitet og nødvendigheden af at fokusere på tidlig og lokal forebyggelse.

Kriminalitetens digitale verden

Kriminalitet er socialt, lagde Jakob Demant, lektor ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet, ud med at sige ved præsentationen af ”Ungeprofilundersøgelsen”. Man udøver som oftest kriminalitet i en social kontekst, hvorved ens adfærd bliver socialt forstærket af den socialitet, man føler ved udførelse af den kriminelle gerning. Når vores sociale liv generelt er transcenderet over til den digitale livsverden, begynder nye former for kriminalitet at rejse sig i den socialitet, som det digitale nu kan tilbyde. Der kunne være tale om en digital drift, hvor den kriminalitet vi kender til både på nettet og det fysiske liv er på vej i en ny retning, påpegede Jakob Demant. Eksempelvist kan man sige, at en kriminalitetsform som hærværk nu gradvist glider ind i det digitale rige.

Også Justitsministeren, Søren Pape Poulsen, refererede til det digitale liv på nettet ved uddelingen af årets Kriminalpræventive Pris. ”Internettet glemmer ikke,” sagde Justitsministeren, hvorefter han refererede til, at de unge skal tillæres social etikette og lære at omgås hinanden på nettet. Årets Kriminalpræventive Pris gik da også til en indsats rettet mod det sociale på nettets virtuelle bølger. Det var nemlig indsatsen ”Dit liv på nettet” fra Ålborg kommune, der blev hyldet som årets bedste kriminalpræventive indsats. Indsatsen har til formål at undervise eleverne i at begå sig på nettet ved læringsmateriale udviklet af Center for Digital Pædagogik i Århus.

Se nomineringsvideoen her og læs mere om prisens vinder her.

Hos Dialog mod Vold mener vi også at kunne se, hvordan digital drift afspejler sig i, at en kriminalitetsform som vold glider ind i en digital verden fra sin udøvelse i den fysiske verden. Krænkende billeder og beskeder bliver i stigende omfang sendt rundt, især blandt de unge, som vi erfarede gennem projektet Voldsom Kærlighed. Det er derfor både interessant og vigtigt for hele den unge generation og for kriminalitetsforebyggelsen, at der bliver sat fokus på undervisning i social kodeks på nettet, så vi kan opbygge en kultur af fællesansvar og refleksion over sine digitale handlinger. Dette arbejder Dialog mod Vold for at blive et vigtigt fokuspunkt for det kriminalpræventive område.

Læs også nyhederne: ”Kærestevold – hvordan fremmer vi god datingstil og digital dannelse?” og ”Fokus på elektronisk vold og hævnporno ved FN’s Kvindekommission 61”.

En tertiær forebyggelse

Flemming Balvig, professor emeritus dr. jur. ved Københavns Universitet, lagde i sin præsentation stor vægt på, at det kriminalpræventive arbejde bør fokuseres på en tertiær forebyggelse både praktisk og forskningsmæssigt. Der er brug for årsagsbaserede undersøgelser af kriminalitet for at kunne sætte effektivt ind over for den, mente Flemming Balvig. Der må altså undersøges hvorfor og hvad er det for nogle forhold, der forårsager den kriminelle adfærd.

Vi er i Dialog mod Vold helt enige i, at netop tertiær forebyggelse er vejen frem. Tertiær forebyggelse er defineret som indsatser rettet mod forebyggelse af tilbagefald til, forværring eller udvikling af kriminalitetsadfærd, dvs. forebyggelse af gentagen kriminalitet. Dialog mod Volds tilbud har til formål at gøre netop det. Gennem kognitiv adfærdsterapi, mindfulness og mentalisering arbejder vi med at give redskaber og opbygge kompetencer så voldsudøvere lærer at mestre situationer, hvor en konflikt eller en følelse eskalerer og risikerer at ende ud i en voldsudøvelse.

Inspiration fra dagen

Det faglige program bød også på en mere teoretisk inspiration i termer af begrebet ”selvkontrol”, som en central individuel faktor i forklaringen af kriminalitet. Selvkontrol blev fremhævet bredt på tværs af de faglige indlæg men også mere dybdegående af Per-Olof Wikström, professor i Kriminologi ved Cambridge University. Per-Olof Wikström har lavet omfattende statistisk forskning inden for årsager til en længerevarende kriminel karriere, i hvilken individet i højere grad er involveret i grovere kriminalitet som eksempelvist partnervold. ”To understand crime we have to ask why”, lagde Per Olof Wikström vægt på i sin forklaring og fortsatte, “propensity is most important to whether people go on to a persistent criminal career.” Propensity blev her forklaret som tilbøjelighed til at udføre kriminalitet, hvilket operationaliseret til selvkontrol viser sig at have en signifikant forklaringskraft på udviklingen af den kriminelle karriere til en længerevarende én af slagsen.

I testen MCMI III og NAS-PI, som Dialog mod Vold benytter i behandlingen af klienter, forekommer der spørgsmål omhandlende, hvordan en given klient oplever sig selv i forskellige situationer, hvilket giver indblik i forskellige grader af selvkontrol. Vi vil i fremtidig analyse og dokumentation af vores behandlingsresultater øge opmærksomhed på årsagsfaktorerne og voldsudøvelsens why, blandt andet i form af selvkontrol.

Næste års Kriminalpræventive Dag, som finder sted den 10. april, fokuserer på emnet ”Vold – Hvordan forebygger vi det bedst muligt?”. Vi glæder os til næste års konference for mere inspiration og udveksling af viden på området – denne gang omkring et emne, der i sandhed er vores kerneområde i både i erfaring og viden.