Dialog mod Vold certificeres i risikovurdering

I sidste uge underviste den canadiske professor Randall Kropp psykologerne i Dialog mod Vold i risikovurdering. Kropp er hovedforfatter til flere klinisk standardiserede instrumenter til vurdering af risiko for blandt andet partnervold og stalking. Kurset var første led i certificeringen af Dialog mod Volds behandlere i anvendelse af SARA (The Spousal Assault Risk Assessment Guide) og SAM (Stalking Assessment and Management).

SARA og SAM er internationalt anerkendte risikovurderingsinstrumenter, der bliver anvendt i programmer for udøverbehandling i mange forskellige lande. De blev formidlet med stort engagement og entusiasme af Kropp.

”Det er helt centralt for vores behandling af udøvere af vold i nære relationer, at vi har et solidt fundament for at vurdere risikoen for partnervold og stalking. Med instrumenterne SARA og SAM har vi fået redskaberne til at udføre en struktureret vurdering af risikoen. Det kan vi bruge til at målrette vores behandling til såvel udøvere som partner og børn, samt til at måle på effekten af behandlingen.”, siger direktør Susanne Nour Magnusson.

Risikovurderingen fokuserer grundlæggende på faktorer som partnerrelation, voldshistorik, misbrug mm. Det er faktorer, som psykologerne i Dialog mod Vold er vant til at tage i betragtning, men gennem brugen af SARA og SAM sættes faktorerne ind i en struktureret ramme, som sikrer en mere målrettet indsats.

Certificeringen i disse konkrete instrumenter styrker samtidig grundlaget for samarbejde med andre relevante aktører som kommuner, politi og sundhedsvæsen. I Danmark anvendes SARA og SAM af Kriminalforsorgen og politiet er i gang med at implementere B-safer (en forkortet udgave af SARA) og SAM. En repræsentant fra Rigspolitiet deltog således også i kurset.

 

Certificering SARA2