Dialog mod Vold starter nye projekter og ansætter flere psykologer

AskovFondens indsats Dialog mod Vold starter nye projekter op og skal i den forbindelse ansætte flere psykologer til vores teams i Aarhus og København

Vi søger tre psykologer. En til vores afdeling i Aarhus og to til vores afdeling i København. Stillingerne i København er henholdsvis en treårig stilling og et barselsvikariat. Begge stillinger er med mulighed for forlængelse.

Dialog mod Vold er et behandlings- og kompetencecenter specialiseret i behandling af vold i nære relationer. Dialog mod Vold er landsdækkende og består af tre afdelinger, København, Odense og Aarhus, med i alt 17 psykologer, administrations- og vidensmedarbejdere samt studenter og praktikanter.

Antallet af voldsudsatte børn skal nedbringes

I Dialog mod Vold har vi fokus på forebyggelse af vold i nære relationer. Vores mål er at antallet af voldsudsatte børn og voksne i Danmark nedbringes. Vi har et 360 graders perspektiv på voldsramte familier og tilbyder derfor psykologbehandling både til personer, der udøver vold i nære relationer og til udsatte partnere og børn. Vi tilbyder individuelle og gruppeterapeutiske forløb, par- og familiesamtaler samt børnebehandling. Vi har en evidensbaseret praksis, hvor vi løbende dokumenterer og måler effekten af vores arbejde og inddrager klienterne direkte heri.

Læs mere om vores behandling her

Som psykolog i Dialog mod Vold får du mulighed for at varetage selvstændige opgaver og forskelligartede behandlingsforløb. Du løfter faglige udfordringer i et tæt samarbejde med dine kolleger. I stillingen indgår arbejde ude-af-huset, da vi har samarbejdsaftaler med bl.a. Kriminalforsorgen og kommuner omkring både behandling og undervisning. Desuden varetager og indgår vi kontinuerligt i større samarbejdsprojekter.

Aktuelt starter vi blandt andet et nyt projektsamarbejde med  Sex og Samfund og headspace om kærestevold. Projektet hedder Voldsom Kærlighed – hjælp til unge udsat for kærestevold og unge i usunde kæresterelationer. Herudover indgår vi løbende i udviklingsprojekter i samarbejde med andre aktører på området.

Arbejdsopgaver

 • Behandlingsforløb inkl. udredning til voksne, unge og børn
 • Interne behandlermøder
 • Samarbejdsmøder med eksterne samarbejdspartnere
 • Undervisnings- og udviklingsopgaver
 • supervision af yngre kolleger

Dialog mod Vold tilbyder

 • Et meningsfyldt og alsidigt job med spændende udfordringer
 • Et stimulerende arbejdsmiljø præget af faglighed, engagement og godt kollegaskab
 • Supervision, målrettet kompetenceudvikling og udviklingsdage på tværs af DMV afdelingerne
 • En udviklingsorienteret og agendasættende organisation
 • At være en del af AskovFonden, der udvikler løsninger på samfundets aktuelle sociale problemer

Vi forventer at du er

 • Psykolog med behandlingserfaring, gerne autoriseret
 • Erfaren i arbejdet med familier, unge og/eller børn
 • Klar på at arbejde efter vores behandlingsmodel
 • Initiativrig, ansvarlig og samarbejdsorienteret
 • Selvstændig og parat til at arbejde med mennesker der udøver og/eller er udsat for vold
 • Nysgerrig på og villig til at arbejde i et felt præget af dilemmaer, hvor den enkle løsning ikke altid er lige for

Ansættelsesvilkår 

Stillingerne er på 37 timer ugentligt og ønskes besat pr. 1. september 2019. Den treårige stilling i København løber frem til 31. august 2022 og barselsvikariatet i København løber frem til 31. maj 2020. Begge med mulighed for forlængelse.

Ansøgningsfrist: 24. juni 2019, kl. 10.00

Samtaler forventes afholdt 1. og 2. juli 2019. Vi indhenter efter aftale med ansøger altid referencer inden endelig beslutning om ansættelse. Herudover indhentes børneattest.

Ved spørgsmål til stillingerne i København, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Liselotte Pedersen: 30737384 eller på mail: liselotte.pedersen@dialogmodvold.dk

Ved spørgsmål til stillingen i Aarhus, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Anne Lippert: 51369502 eller på mail: anne.lippert@dialogmodvold.dk

Ansøgning, CV og relevante beviser (eksamensbeviser, autorisation og lign.) uploades i én samlet pdf. Det skal fremgå hvilke(n) af de tre stillinger ansøgningen er målrettet

Søg stillingen på Anbefaljob.dk her

Dialog mod Vold er en del af AskovFonden, der er en non-profit NGO med 75 års erfaring i at skabe sociale velfærdsløsninger og inklusion for udsatte mennesker i Danmark. Vores vision er at give mennesker styrken og modet til at tage ansvar og ejerskab for eget liv og det samfund, de er en del af.