Dialog mod Vold søger psykologer til vores afdelinger i Aarhus og København

AskovFondens afdeling Dialog mod Vold har 2 tidsbegrænsede psykologstillinger til besættelse i perioden 1. september 2020 til 31. december 2021. Ansættelserne er med baggrund i en midlertidig ekstrabevilling. 

Dialog mod Vold er et behandlings- og kompetencecenter specialiseret i behandling af vold i nære relationer. Vi har afdelinger i København, Odense og Aarhus. Dialog mod Vold består af 18 psykologer, en direktør, 2 afdelingsledere, administrations- og vidensmedarbejdere, studentermedhjælper og praktikanter.

I Dialog mod Vold har vi fokus på forebyggelse af vold i nære relationer. Vores mål er at antallet af voldsudsatte børn og voksne i Danmark nedbringes. Vi tilbyder psykologbehandling både til personer der udøver vold i nære relationer og til udsatte partnere og børn. Vi tilbyder individuelle og gruppeterapeutiske forløb, par- og familiesamtaler samt børnebehandling. Vi har en evidensbaseret praksis, hvor vi løbende dokumenterer og måler effekten af vores arbejde og inddrager klienterne direkte heri.

Læs mere om vores behandling her. 

Som psykolog i Dialog mod Vold får du mulighed for at varetage selvstændige opgaver og forskelligartede behandlingsforløb. Du løfter faglige udfordringer i et tæt samarbejde med dine kolleger. I stillingen indgår arbejde ude-af-huset, da vi har samarbejdsaftaler med blandt andet Kriminalforsorgen og kommuner omkring både behandling og undervisning. Desuden varetager og indgår vi kontinuerligt i større samarbejdsprojekter. Aktuelt arbejder vi med projekterne ’Voldsom Kærlighed’ og ’Sammen uden Vold’.  Herudover indgår vi løbende i udviklingsprojekter i samarbejde med andre aktører på området blandt andet i regi af Lev Uden Vold, som vi er medstiftere af. Læs mere om vores projekter på hjemmesiden.

Arbejdsopgaver

– Behandlingsforløb til voksne, unge og børn

– Interne behandlermøder

– Samarbejdsmøder med eksterne samarbejdspartnere

– Undervisnings- og udviklingsopgaver

– Supervision af yngre kolleger

Dialog mod Vold tilbyder dig

– Et meningsfyldt og alsidigt job med spændende udfordringer

– Et stimulerende arbejdsmiljø præget af faglighed, engagement og godt kollegaskab

– Supervision, målrettet kompetenceudvikling og udviklingsdage på tværs af DMV afdelingerne

– En udviklingsorienteret og agendasættende organisation

– At være en del af AskovFonden, der udvikler løsninger på samfundets aktuelle sociale problemer

Vi forventer at du er

– Psykolog med behandlingserfaring, gerne autoriseret

– Erfaren i arbejdet med familier, unge og/eller børn

– Klar på at arbejde efter vores behandlingsramme

– Initiativrig, ansvarlig og samarbejdsorienteret

– Selvstændig og parat til at arbejde med mennesker der udøver og/eller er udsat for vold

– Nysgerrig på og villig til at arbejde i et felt præget af dilemmaer, hvor den enkle løsning ikke altid er lige for

Ansættelsesvilkår 
Stillingerne er på 37 timer ugentligt og ønskes besat pr. 1. september 2020. Stillingerne løber frem til 31. december 2021.

Ansøgningsfrist: 22. juni 2020, kl. 10.00.  

Samtaler forventes afholdt i uge 27. Vi indhenter efter aftale med ansøger altid referencer inden endelig beslutning om ansættelse. Herudover indhentes børneattest.

Ved spørgsmål til stillingen i Aarhus er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Anne Lippert 51369502 / anne.lippert@dialogmodvold.dk

Ved spørgsmål til stillingen i København er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Liselotte Pedersen: 30737384 / liselotte.pedersen@dialogmodvold.dk

Ansøgning, CV og relevante beviser (eksamensbeviser, autorisation og lign.) uploades i én samlet pdf via nedenstående link. Det skal i ansøgningen fremgå hvilken stilling ansøgningen er målrettet.

ANSØG HER

Dialog mod Vold er en del af AskovFonden, der er en non-profit NGO med 75 års erfaring i at skabe sociale velfærdsløsninger og inklusion for udsatte mennesker i Danmark. Vores vision er at give mennesker styrken og modet til at tage ansvar og ejerskab for eget liv og det samfund, de er en del af.