Dialog mod Vold søger ny direktør

Dialog mod Vold er AskovFondens behandlingstilbud til udøvere af vold i nære relationer og familier. Vi har afdelinger i København, Aarhus og Odense.

Siden 2002 har vi hjulpet udøvere af vold i nære relationer med at bryde voldsmønstret og finde nye måder at håndtere konflikter og svære følelser på. Vi hjælper derudover de voksne og børn, der har været udsat for vold, med at få bearbejdet konsekvenserne af volden og med at opbygge en værktøjskasse til et liv fri for vold. Al behandling udføres af psykologer, der er specialiseret i at arbejde med målgruppen.

Vi forventer, at du:

  • Har solid ledelsesmæssig erfaring fra tidligere jobs
  • Har kendskab og erfaring til at arbejde med politisk varetagelse i et højpolitisk område og kan færdes i det politiske miljø
  • Har erfaring med formidling både mundtligt og skriftligt
  • Kan skabe netværk og forståelse for arbejdet i Dialog mod Vold samt etablere partnerskaber
  • Kan navigere i budgetter og projektøkonomier og træffe beslutninger ud fra omskiftelige og komplekse rammer
  • Kan overskue kompleksitet og flere projekter på en gang
  • Kan være med til at sætte dagsordenen omkring indsatsen mod vold i familien med et helhedsorienteret perspektiv – både på det politiske niveau og på det operationelle plan
  • Er iderig, tror på muligheder og kan lave projektansøgninger og få projekter i hus
  • Er anerkendende – ikke bare fordi, det er tidens buzzword, men fordi det skaber den bedste grobund for en arbejdsplads fyldt med engagerede medarbejdere
  • Din baggrund er sandsynligvis akademisk og relevant for stillingen

Se job og kravprofil her

Dialog mod Vold er på finansloven, og har samarbejdsprojekter med blandt andre Kriminalforsorgen, kommuner og Familieambulatorier samt indgår i bestyrelsen for Lev Uden Vold.

Dialog mod Vold er en del af AskovFonden, som er en non-for-profit NGO med mere end 75 års erfaring med at arbejde med socialt udsatte. Vores løsninger bygger relationer til udsatte borgere i Danmark med det mål, at de får styrken og modet til at tage ansvar for deres eget liv og det samfund, de er en del af.

Som direktør i Dialog mod Vold indgår du i AskovFondens ledergruppe. Derudover har vi i AskovFonden en administration, en kommunikationsafdeling samt et videnscenter, der supporterer driften og udviklingen af alle AskovFondens fem afdelinger.

Tiltrædelse 1. august 2020.

Ansøgningsfrist 4. juni 2020 og første samtaler forventes afholdt i uge 24.

SØG STILLINGEN HER

Løn- og ansættelsesvilkår er med udgangspunkt i en lønramme samt personlige kvalifikationer.

Der indhentes børne- og straffeattester samt reference fra tidligere arbejdssteder.

Ønsker du yderligere information om stillingen, kontakt AskovFondens adm. direktør Helle Øbo på mail: hoep@askovfonden.dk

Læs mere om Dialog mod Vold