Dialog mod Vold i spændende nyt samarbejde med Maryfonden

Her ses Dialog mod Vold til årets julereception hos HKH Kronprinsesse Mary 

I december har medarbejdere fra Dialog mod Vold været til julereception hos HKH Kronprinsesse Mary. Til receptionen talte Susanne Magnusson, Liselotte Pedersen, Kate Munnoch og Mette Volsing med Kronprinsessen om det nye projekt Sammen Uden Vold, som Maryfonden og Dialog mod Vold samarbejder om. 

Sammen uden Vold er et projekt der skal styrke tilbuddet til sårbare gravide. I projektet vil Mary Fonden og Dialog mod Vold samarbejde om at udvikle en model for opsporing af partnervold og en tidlig indsats til voldsudsatte gravide par. 

Projektet har til formål at forebygge, at børn fødes ind i familier med vold. Det gøres ved at sætte ind over for volden, allerede inden barnet er kommet til verden. 

I dag bliver gravide ikke rutinemæssigt screenet for vold under graviditeten i Danmark. Som led i projektet er Dialog mod Volds psykologer i samarbejde med jordemødre og personale på Amager og Hvidovre Familieambulatoriet i fuld gang med at udvikle screeningværktøjer og interventioner til voldsudsatte gravide. Ambitionen er at screeningmodellen på sigt kan gøres landsdækkende og overføres til andre regioners tilbud til sårbare gravide. 

I Dialog mod Vold glæder vi os over det meget spændende samarbejde med Maryfonden og ikke mindst over perspektiverne for at få en tidlig indsats i forhold til voldsudsatte gravide spredt ud i hele landet.  

Sammen uden Vold er en del af projektet God start på familielivet, der er et samarbejde mellem Mary Fonden, Amager og Hvidovre Hospital, Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet og Østifterne.