Dialog mod Vold i P1 – ‘Vi skal prioritere forebyggelse på voldsområdet’

Dialog mod Volds direktør Susanne Nour Magnusson diskuterede voldsforebyggelse med Jesper Borup i P1 programmet Public service i fredags.

Omkring 2000 danske kvinder ender hvert år på krisecenter på grund af vold i hjemmet og antallet af voldsudsatte i Danmark i dag er uændret de sidste 10 år. Ifølge Susanne Nour Magnusson er det en systemfejl, at vi ikke tilbyder hjælp til de udøvere, der er årsagen til at kvinderne kommer på krisecenter. Resultatet af denne manglende indsats er, at volden gentager sig og at ca. en tredjedel af kvinderne har behov for mere end ét krisecenterophold;

‘En hel del af dem der kommer på krisecenter, de går tilbage til deres partner. Og der er ikke nogen, der i mellemtiden har sat ind for at hjælpe den partner med at ændre sig. Så det vil sige, at der er stor chance for at vold opstår en gang til.’ – Susanne Nour Magnusson

Det kan altså have konsekvenser ikke at have fokus på at tilbyde hjælp til både udøver og udsat, da volden risikerer at gentage sig. Netop dette mener Susanne Nour Magnussen, der skal sættes ind over for med et større fokus på forebyggelse;

’Når man skal forebygge, handler det om, at både den voldsudsatte og voldsudøver kender sig selv og kender sine grænser. Når der sker noget, der ikke er okay, skal man enten kunne tale om det, eller man skal sammen søge hjælp, så man via behandling får hjælp til, at det ikke sker igen. At få hjælp kan give mulighed for, at man kan være i den kærlighedsrelation, som jo nok er årsagen til, at man er sammen, eller også skal man lære at kunne trække sig og få det forhold til at stoppe.’ – Susanne Nour Magnusson

Problemet er bare, at mange har svært ved at få den hjælp, de har brug for. Dialog mod Vold har en venteliste, hvor 250 afventer behandling. Imens de afventer og ikke får hjælp øges risikoen for at volden gentager sig. Denne venteliste vidner om, at der ikke bliver sat nok ind på forebyggelsesområdet. Jesper Borup spørger Susanne Nour Magnusson om, hvad der konkret skal til for, at vi ser en nedadgående statistik på voldsområdet og til dette svarer hun;

’Der skal være tilgængelig hjælp, som har dokumenteret effekt i alle landsdele. Og så skal der være en langsigtet plan. Vi har brug for at politikerne træffer en beslutning om, hvad der er det allervigtigste af få gjort. Der er mange modeller, men jeg ved bare, at mange familier ringer ind hver dag som stadig er sammen og gerne vil prøve at give det en chance, selvom der er vold. Det er de familier vi kender og som står på vores venteliste og kommunerne kender til – vi ved, at de har rakt ud efter hjælp, men vi har ikke gjort noget og vi har ikke et tilbud der kan hjælpe dem. Det må vi have kigget på, det er det allervigtigste.’ – Susanne Nour Magnusson

Der er ved dette års finanslovsforhandlinger sket en vigtig styrkelse af området vold i nære relationer, men der er fortsat brug for mere balance mellem indsatsen for at afhjælpe konsekvenser af vold og indsatsen for at forebygge at vold gentager sig. Der er stadig et stort behov for styrkelse af ressourcerne til forebyggelse på voldsområdet.

 

Lyt til P1 programmet her