Voldsom Kærlighed – Dialog mod Vold hjælper voldsudsatte unge i nyt projekt

I Dialog mod Vold er vi i dag stolte af at lancere projektet Voldsom Kærlighed i samarbejde med headspace og Sex & Samfund.

I Voldsom Kærlighed sættes der målrettet ind på kærestevold blandt unge i Danmark. Det er vigtigt, for kærestevold blandt unge er nemlig fortsat et stort problem. I Dialog mod Vold har forebyggelse altid været i fokus i vores specialiserede psykologbehandling og det er et fokus, der også gør sig gældende i Voldsom Kærlighed.

’’Vi ved, at unge mænd og kvinder mellem 16-24 år er udsat for fysisk vold fra en kæreste dobbelt så ofte som befolkningen generelt, og derfor er det så vigtigt, at vi med projektet Voldsom Kærlighed kan styrke indsatsen til unge og målrette hjælpen så vi kan sætte ind hurtigst muligt og forhindre at den unge tager voldelig kærestestil med sig ind i voksenlivet.” – Susanne Nour Magnusson, direktør Dialog mod Vold

Voldsom Kærlighed består af forskellige tilbud til unge voldsudsatte. Dialog mod Vold bidrager til projektet med tilbud om psykologsamtaler og netværksgruppeforløb. Og netop dét at arbejde med unge åbner op for en helt ny og målrettet indsats i Dialog mod Vold.

’’Som led i projekt Voldsom Kærlighed udvider Dialog mod Vold sit behandlingstilbud til voldsudøvere og deres familier med en målrettet indsats til unge udsat for kærestevold i form af psykologsamtaler og gruppeforløb målrettet unge udsatte og unge kærestepar. De unge lærer i disse forløb at sætte grænser og indgå i sunde kæresterelationer. Målet er at nedbringe antallet af voldsudsatte unge i Danmark og sikre at flest mulige føler sig klædt på til at indgå i sunde kæresterelationer.’’ – Susanne Nour Magnusson, direktør Dialog mod Vold

At den unge tilbydes hjælp til at sætte grænser i kæresteforhold er et vigtigt element. Undersøgelser viser nemlig, at hver tredje unge synes, at det er svært at sætte grænser i et forhold. Det at lære den unge at sætte grænser, kan derfor være med til at forebygge kærestevold.

Mange unge oplever desuden et stort tabu om kærestevold og vælger ikke at italesætte det.

”Kærestevold er tabuiseret blandt unge og er derfor en problematik som mange unge er svært at finde modet til at konfrontere eller tale om. Med projektet Voldsom Kærlighed vil vi sikre at kærestevold ikke er noget man som ung føler man skal kæmpe alene med. Vi vil skabe mere åbenhed om kærestevold, så det bliver mere legitimt at tale om og dermed også lettere at gøre noget ved og så vil vi sikre at hjælpen er tilgængelig i hele landet.” – Susanne Nour Magnusson, direktør Dialog mod Vold

Sideløbende med behandlingen vil Dialog mod Vold i samarbejde med Sex & Samfund og headspace derfor stå for en oplysningsindsats på de sociale medier. Her skal unge oplyses om hvad kærestevold er, vigtigheden af at sige fra og information om, hvor de kan søge hjælp.

I Dialog mod Vold ser vi frem til samarbejdet med headspace og Sex & Samfund og til at møde de unge. Kærestevold er nemlig ikke noget unge skal løse alene.

Læs pressemeddelelsen her

Læs mere om Voldsom Kærlighed på hjemmesiden