Dialog mod Vold er kommet på Finansloven

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Så skete det! Det som vi i Dialog mod Vold har arbejdet for i så mange år. Dialog mod Vold har fået en varig bevilling i Finansloven til vores behandling til voldsudøvere og deres familier.

Mandag aften blev Regeringen, støttepartierne og Alternativet enige om Finanslovsaftalen for 2020. Der er afsat midler til at styrke indsatsen på voldsområdet med ambulant behandling til voldsudsatte og voldsudøvere samt psykologhjælp og flere pladser på landets kvindekrisecentre. Sidst men ikke mindst er Lev Uden Vold blevet forlænget ind til 2021. Det vækker stor glæde hos direktør i Dialog mod Vold, Susanne Nour Magnusson;

”Med finanslovsaftalen for 2020 er der taget et vigtigt skridt på vejen for at stoppe at børn vokser op med vold. Gennem at sikre en varig bevilling til Dialog mod Vold har regeringen og de øvrige partier bag finansloven styrket indsatsen for at stoppe voldelig adfærd og dermed nedbringe antal voldsudsatte børn såvel som voksne. I Dialog mod Vold vil vi særlig takke regeringen og de øvrige partier for at sikre, at vi kan fortsætte vores arbejde med at stoppe voldelig adfærd og dermed hjælpe kvinder, mænd og børn til et liv uden vold.” – Susanne Nour Magnusson

Styrket ambulant behandling og flere pladser på kvindekrisecentre 

I den nye Finanslov er der givet varige bevillinger til Dialog mod Vold, Ud af Voldens Skygge som er en del af Mødrehjælpen og Sig det til Nogen som er en del af Danner og der oprettes en pulje til at styrke ambulant behandling. Samtidig har voldsområdet fået et løft med 55 mio. kr. i 2020 og 75 mio. kr. årligt i 2021 og frem til at sikre psykologhjælp og flere pladser på landets kvindekrisecentre.

Selvom vi i dag kan fejre, at Dialog mod Vold har fået en fast bevilling, vil vi stadig kæmpe videre. Der er nemlig fortsat brug for en styrket indsats for, at forebygge at vold opstår og ikke mindst at vold gentager sig.

Hvordan forebygger vi? Lyt til radioprogram på P1 her