Dialog mod Vold deler erfaringer til national FIT konference

Den 19. november 2019 byder Socialstyrelsen og COK velkommen til national konference om FIT – Feedback Informed Treatment i Danmark. 

På konferencen deltager Dialog mod Vold, hvor psykolog Sofie Munch deler erfaringer og udfordringer med anvendelse af FIT i forhold til Dialog mod Volds klienter henvist fra kriminalforsorgen.

”FIT er et dialogreskab som er med til at skærpe behandlerens  opmærksomhed  på løbende at lave de justeringer i behandlingen, der hjælper klienten bedst muligt og derved mindsker risikoen for, at klienten dropper ud af behandlingen.” – Sofie Munch, psykolog Dialog mod Vold

Formålet med FIT er, at evaluere og forbedre kvaliteten og effektiviteten af praktiske terapeutiske tilgange. FIT består af to skemaer med fokus på effekt og samarbejde. Skemaerne udfyldes hver gang Dialog mod Volds behandlere møder deres klient i behandlingsforløbet. Resultaterne fra skemaet behandles efterfølgende med henblik på, at behandleren løbende kan udvikle og tilpasse behandlingen til den enkelte klient. FIT er samtidig en af måderne vi i Dialog mod Vold følger og måler effekten af vores behandling.

”Feedback Informed Treatment (FIT) er et fantastisk værktøj til at holde fokus på det terapeutiske samarbejde, idet man  stopper op og sammen med klienten evaluerer samtalernes indhold og virkning. En udfordring med anvendelse af FIT er blandt andet at sikre sig, at man har været god nok til at forklare klienten hvordan dette anvendes og at gøre klienten tilstrækkelig tryg, så personen vil give en konstruktiv kritik i forhold til behandlingen og derved hjælpe behandleren med at lave ændringer der passer til personen.” – Sofie Munch, psykolog Dialog mod Vold 

Det er ikke første gang, der afholdes en konference om FIT i Danmark og snart to år efter den første konference tages temperaturen på FIT. Implementeringen og omsætningen af FIT i Danmark er nemlig stadig undervejs og der er, som Sofie Munch fremhæver, både begejstring og udfordringer med implementeringen af metoden i praksis.

”Jeg ser frem til at høre om andres erfaringer med anvendelsen af FIT.” – Sofie Munch, psykolog Dialog mod Vold

På konferencen i Odense deles viden og erfaringer fra forskellige dele af FIT-landskabet i Danmark primært med fokus på det sociale og psykosociale område.

 

Se programmet for FIT konference