I dialog med voldsudøver

Dialog mod Vold har udviklet en behandlingsmodel til voldsudøveren, til den voldsramte partner og deres børn.

Siden 2001 har over 600 mænd været i behandling. 85% har gennemført behandlingen, og i 2010 har over 150 klienter samlet set været til samtaler hos Dialog mod Vold. 75% af de voldsudøvere, som har gennemført forløbet, svarer i en statusrapport, at de er holdt op med at være voldelige.

Dialog mod Vold tilbyder den voldsramte partner og de involverede børn samtaler samt gruppeforløb. 75% af parrene i behandling har børn. Behandlingen skal bryde voldsspiralen og forebygge, at børnene, når de vokser op, gentager volden.

Største delen af voldsudøverne har selv oplevet vold i barndommen. Dette illustrerer, hvor vigtigt det er at bearbejde børnenes traumatiske oplevelser, så de ikke gentager den negative spiral som voksne.

Læs hele Socialstyrelsens artiklel herlogo