I Dialog mod Vold ved vi, at det er muligt at hjælpe voldsudøvere og udsatte ud af et liv med vold. Det ved vi fordi 82 % af udøverne, der har været i behandling, angiver, at de ikke har udøvet vold i nære relationer efter endt behandling.

I Dialog mod Vold møder vi vores klienter med forventningen om og tiltroen til, at de kan forandre sig. Og det viser tallene, at de fleste kan.

I vores nye rapport fra 2020 tegner vi en karakteristik af voldsudøvere i behandling og måler på effekten af vores behandlingsforløb. Voldsudøvere, der har været i behandling i Dialog mod Vold, bliver kontaktet et år efter behandlingens afslutning. Her angiver 82 pct. af udøverne, at de ikke har udøvet vold i nære relationer efter behandlingens ophør. 74 pct. af udsatte partnerne kan bekræfte udøvernes udsagn.

En tro på forandring

Der er mange ting, der har indflydelse på, at så mange oplever en effekt ved behandlingen. Vores psykologer er blandt de mest specialiserede i landet til netop behandling til voldsudøvere. En helt central del af behandling er, at både behandler og udøver tror på, at forandring kan finde sted.

”I mine samtaler fokuserer jeg på at klargøre klientens ønsker om forandring og tydeliggøre de konsekvenser volden har. Sammen undersøger vi, hvorfor volden opstår og hvad klienten har med sig, som gør, at han/hun handler som han/hun gør. Sideløbende med dette har jeg naturligvis en stor opmærksomhed på at undersøge og skabe alternative handlemuligheder. Jeg er altid nysgerrig på, hvad det egentlig er klienten drømmer om, der hvor volden kommer i vejen. Gennem disse fokuspunkter ser jeg gode muligheder for den ønskede forandring.” siger Ida, der er psykolog i Dialog mod Vold

Der kan være en tendens til at tro, at voldsudøvere ikke kan forandre sig. Effekten af vores behandling beviser det modsatte. Men at behandlingen skaber forandring er forudsat af, at nogen tror på, at forandringen kan finde sted. Samtidig kræver det, at der findes tilbud, der giver den hjælp, der er brug for.

Der er fortsat lang vej, når det gælder at sikre hjælp til voldsudøvere i hele landet og i et tilstrækkeligt omfang. Det er afgørende, at der er behandlingspladser nok i Dialog mod Vold eller tilsvarende specialiserede tilbud. Lige nu er der langt fra nok behandlingspladser til udøvere af vold, der ønsker at tage ansvar og få hjælp til at stoppe deres voldelige adfærd.

Rapport om udøvelse af vold