Fokus på elektronisk vold og hævnporno ved FN’s kvindekommission 61

Den 61. Kvindekommision i FN, som i øjeblikket bliver afholdt i New York (uge 11 og 12), samler hvert år delegerede fra hele verden. Hvert år er der til CSW et stærkt fokus på vold mod kvinder og piger. Vold mod kvinder er overalt i verden et stort problem.

I visse lande omfatter volden kvindelig omskæring og børneægteskaber, men vold i familien og vold i de nære relationer er i alle lande, inklusiv Danmark, et problem, som det endnu ikke er lykkedes os at gøre op med, fortæller direktør i Dialog mod Vold, Susanne Nour Magnusson. I sidste uge deltog hun i CSW som del af den danske delegation blandt andet for at sikre, at der også er fokus på indsatser og behandling til voldsudøvere. Det er nemlig afgørende, hvis vi vil stoppe volden.

Den danske delegation satte i år især fokus på hævnporno og digitale sexkrænkelser, fortæller Susanne videre. Ligestillingsminister Karen Ellemann sagde følgende i sin tale for alle verdens lande i General Assembly Hall:

“Piger – og drenges – ret til egen krop og eget liv er helt afgørende. Det gælder både i Danmark og globalt. Det er vigtigt, at vi holder fast i, at alle har friheden og retten til at tage nøgenbilleder af sig selv, men at det er et overgreb, hvis nogen deler andres nøgenbilleder uden deres samtykke”.

Dialog mod Vold støtter fuldt op om dette synspunkt. Vi har i Dialog mod Vold arbejdet med elektronisk vold og hævnporno blandt andet som led i vores projekt Voldsom Kærlighed, hvor vi har behandlet unge udøvere af kærestevold og har holdt workshops og foredrag ude på mange af landets ungdomsuddannelser. I den forbindelse fremhæver Susanne, at:

”Hævnporno og deling af billeder er et meget alvorligt og voksende problem blandt danske unge. Vi oplever, at trods at de unge er dygtige til at navigere på de elektroniske og sociale medier, så er der et stort problem, når det kommer til at sætte grænser og tage ansvar for deling af billeder på nettet. De unge er ikke enige om hvis skyld eller ansvar det er, når billeder bliver delt uden samtykke. Vi ser et stort behov for holdningsbearbejdning på dette område”.

Det er afgørende, at vi ikke ligger ansvaret over på dem, der deler nøgenbilleder. Der er behov for at styrke de unge i at sætte grænser og sige fra, så vi får skabt en samtykkekultur med en fælles forståelse af, at det ikke er OK at dele billeder uden samtykke. Den kultur skal vi alle bidrage til, fx er det væsentligt, at forældre viser vejen gennem altid at spørge sine børn før de deler billeder af barnet.

Konkret anbefaler hun:

1) at der udvikles undervisningsmateriale og gennemføres træning af lærere, så de kan undervise i digital dannelse og socialt kodeks på nettet,

2) at der iværksættes oplysningsaktiviteter for at styrke de unge i at sætte grænser samt for at skabe en kultur, hvor venner siger fra, når de oplever, at deres kammerater bliver udsat for eller udøver elektronisk vold eller hævnporno, og sidst men ikke mindst

3) at der etableres mulighed for at få hjælp i form af behandlingstilbud til såvel udøvere og udsatte for kærestevold som udøvere og ofre for hævnporno og digitale sexkrænkelser.

Susanne ser frem til i den kommende tid at mødes med ligestillingsministeren og med ligestillingsordførerne for at tale om, hvad der konkret skal gøres i en dansk kontekst.