Indlæg i kategorien: Aktuelt

Stærkt samarbejde mod vold i unge kæresteforhold

Der er stærke kræfter bag et nyt gratis undervisningsmateriale, som skal forebygge vold i unges kæresteforhold. Organisationer Bryd Tavsheden, Landsorganisation af Kvindekrisecentre, Det Kriminalpræventive Råd og ikke mindst AskovFondens afdeling… Læs mere

Ministerbesøg i Dialog mod Vold

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann var mandag formiddag den 16. november på besøg i Dialog mod Vold. Der blev talt om behandlingstilbuddet til voldsudsatte familier og mulighederne for at måle… Læs mere

Tilskud fra satspuljen på 12,9 mio. kr.

Satspuljepartierne er blevet enige om at give et tilsagn om tilskud på 12,9 mio. kr. for perioden 2016-2018 til Dialog mod Volds behandlingstilbud målrettet voldsudøvere. ”Vi er rigtig glade for… Læs mere

Undervisning af frivillige fra Danner

Dialog mod Vold har i denne uge været ude og undervise frivillige fra Danners krisecenter for voldsramte kvinder. Oplægget handlede om forforståelser/fordomme om vold i nære relationer. Vi satte fokus… Læs mere

DHL

Dialog mod Vold deltog også i DHL sammen med AskovFonden. AskovFondens Cafe A havde sørget for dejlig mad til arrangementet…