Børn tager skade af forældrenes vold

Børn, som vokser op i en familie med vold, er voldsofre, også selv om de ikke selv bliver slået. Det viser en ny undersøgelse fra SFI- Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Børnene trives dårligere i skolen, og de præsterer ringere fagligt. De bliver dobbelt så ofte som andre børn anbragt eller må have støtte fra kommunen, og børnene bliver halvanden gang så ofte diagnosticeret med posttraumatisk belastningsreaktion.

Godt hver 20. danske barn vokser op i en familie, hvor der forekommer vold af en sådan art, at det har ført til en sigtelse hos politiet eller en registrering på en skadestue. Men der er et stort mørketal på området, da langt fra al vold fører til sigtelser og skadestuebesøg. Samfundsøkonomisk koster den sociale- og sundhedsmæssige hjælp til børnene 450 mio. kroner pr, fødselsårgang, indtil barnet er 15 år.

Det er første gang i dansk sammenhæng, at vi får kortlagt, hvordan børn bliver påvirket af den vold, som de ikke selv er direkte ofre for, men som rammer nogle af deres nærmeste voksne. Undersøgelsen bygger på registerdata om børn, hvis far og/eller mor er registreret som udøver af- eller offer for vold i et offentligt register i Danmark.

Hent eller bestil rapporten her

Undersøgelsen giver anledning til at spørge, om børn i Danmark kunne beskyttes bedre mod den vold, der foregår i hjemmet. Bør vi f.eks. ligesom i Norge dømme forældre for at lade deres børn overvære vold? Hos Dialog mod Vold udtaler direktør Susanne Nour Magnusson 31. januar i Politiken: ”I loven bør det præciseres, at det er psykisk vold, når børn lever med vold.”

Den 1. marts vil direktør Susanne Nour Magnusson præsentere Dialog mod Volds bud på en helhedsorienteret indsats med fokus på, hvordan vi bedst beskytter børn, der vokser op i voldsudsatte familier. Det sker på konferencen Voldens Børn – Indsatser mod vold i familien, som Mødrehjælpen afholder i Fællessalen på Christiansborg.

Se program for konferencen Voldens Børn – Indsatser mod vold i familien her

 

Politiken bragte den 31. januar to artikler om den nye undersøgelse om børn, der overværer vold, og de norske erfaringer med at kriminalisere forældre, der lader deres børn overvære vold.

Du kan læse artiklerne her og her