At gå i behandling hos os

Vi hjælper hele den voldsramte familie

På denne side kan du læse om vores behandling. Dialog mod Vold tilbyder psykologbehandling til dig, der udøver vold i nære relationer; til dig, der er partner, og til jeres eventuelle børn.

MÅLET MED BEHANDLINGEN

Behandlingen hjælper dig og din familie med at få et liv frit for vold. Vores første mål er altid at stoppe den voldelige adfærd, så du og din familie kan få en hverdag præget af tryghed i stedet for vold.

I Dialog mod Vold får du mulighed for at arbejde med dine følelser, reaktioner og relationer. Vi hjælper dig med at opbygge nye handlemønstre, og vi hjælper dig, så du kan blive den partner og/eller forælder, du ønsker at være.

BEHANDLINGSFORLØBET

Forudsætningen for at komme i behandling i Dialog mod Vold er at du, som udøver vold i nære relationer, vil tage ansvar for volden og ønsker at komme i behandling. Målet for behandlingen er at stoppe volden, og sikre at din partner og jeres børn ikke bliver udsat for yderligere vold, samt at skadevirkninger og eventuelle traumer hos din partner og dine børn reduceres.

Når du, som voldsudøver, indgår i et behandlingsforløb, forsøger vi at inddrage din partner og dine børn i behandlingen. Sammen med behandleren lægges en sikkerhedsplan, og herefter laves der en behandlingsplan. Alle i familien får tilbudt et individuelt forløb, og I får hver jeres individuelle behandlingsplan, da jeres behov ikke er ens. I både udøvers og udsattes forløb berøres nogle af de samme temaer, såsom ansvar, affektregulering, du og din partners mentaliseringsevne og forældreskab. Ansvar betyder både at man tør tage ansvar for sine handlinger, men også at man tør tro på at man kan gøre noget aktivt, og at det man gør har betydning for f.eks. børnenes trivsel i hjemmet. Læs mere om elementerne i udredningsfasen her.

Undervejs i behandlingsforløbet vil vi afholde fællessamtaler, hvor det afstemmes, at de individuelle forløb arbejder mod samme mål i forhold til jeres relation. Forældre- og familiesamtaler vil indgå i forløbet, enten som supplement til de individuelle forløb, eller som den form for terapi, der er mest relevant specifikt for din familie. På samme måde kan parterapi også indgå i forløbet, enten som det tilbud, der peges på efter udredningen, eller som afslutning på et forløb. Til jeres børn tilbyder vi individuelle samtaler, familiesamtaler eller børnegruppeforløb. Læs mere om elementerne i behandlingsfasen her.

Find oversigt over behandlingsforløbets indhold her