Barndommens skygger rækker ind i voksenlivet

Ny rapport tegner en karakteristik af udøvere af vold i nære relationer, og vurderer effekten af den behandling, som de modtager hos Dialog mod Vold.

Blandt dem, der kommer i behandling hos Dialog mod Vold for at få hjælp til at stoppe med at udøve vold, er 90 % mænd og 10 % kvinder. Udøverne kommer fra alle samfundslag, men de står i højere grad uden for arbejdsmarkedet og er i højere grad ufaglærte end befolkningen generelt. 15 % har et misbrug, hvor alkohol, hash og kokain er det mest udbredte.

De mest almindelige årsager til at udøve vold i nære relationer er afmagt, skænderier og jalousi. 95 % har udøvet fysisk vold, som oftest i form af spark, slag, fastholdelse eller rusk. 53 % har udøvet psykisk vold.

Dialog mod Vold har med rapporten været optaget af at finde forklaringer på udøvelse af vold i hjemmet. Her er det mest iøjnefaldende, at 74 % af udøverne har oplevet vold i barndommen. Volden har primært været udøvet af forældrene og er primært gået ud over dem selv, deres mor eller søskende.  Rapporten viser, at man har større sandsynlighed for at udøve vold i voksenlivet, hvis man har oplevet sin mor blive udsat for vold, end hvis det fx er ens søskende eller en selv, der udsættes for volden.

Susanne Nour Magnusson, direktør i Dialog mod Vold, udtaler ”Den stærke sammenhæng mellem voldsudsathed og voldsudøvelse peger på behovet for en langt tidligere indsats. Det er vigtigt, at der sættes ind med hjælp til alle – ikke mindst børnene – i familier, hvor der er vold, og det er afgørende, at vi rækker ud til unge, der har problemer med kærestevold, så de får tilbudt hjælp, inden de stifter familie og får børn”.

Rapporten præsenterer også resultaterne fra en opfølgende undersøgelse, hvor udøvere, der har gennemført et behandlingsforløb, er blevet kontaktet et år senere. 78,4 % rapporterer, at de er stoppet med at udøve vold. Blandt de 21,6 %, som har udøvet vold, er psykisk vold dominerende.

Rapporten rummer mange flere nøgletal og analyser. Du kan læse rapporten her.