I Dialog mod Vold har vi gennem årene haft over 2000 voldsudøvere i behandling. En tydelig tendens blandt langt størstedelen af klienterne er, at volden har været en del af deres liv helt fra barnsben.

‘Mange af de mennesker jeg møder i mit arbejde, har oplevet vold i deres barndom på den ene eller den anden måde. For eksempel ved at være vidne til vold mod en forælder, eller at nogen i deres nære relationer har være voldelige mod dem.’ – siger Kate, psykolog i Dialog mod Vold

71 % af udøverne har oplevet vold i barndomshjemmet, hvor de enten selv er blevet udsat for eller har overværet vold. Det viser vores nyeste rapportTidligere undersøgelser viser, at der er en signifikant sammenhæng mellem at overvære sin mor blive udsat for vold i barndommen og selv udøve vold i nære relationer som voksen.

Ønsket om at bryde med volden

For at komme i behandling hos Dialog mod Vold er forudsætningen, at voldsudøveren ønsker at tage ansvar for sine handlinger. Det kræver både motivation og tro på forandring at bryde med barndommens mørke skygger.

‘De fleste jeg møder, som har oplevet vold i deres barndom, går ind i voksenlivet med et stærkt ønske og en motivation om at bryde med volden, når de selv bliver forældre. Vold i opvæksten kan sætte spor på forskellige måder. For nogle sætter de sig som tydelige minder og for andre kan det opleves på mere subtile måder. At man som barn har lært at håndtere volden på bestemte måder, som på det tidspunkt var meningsfyldt. Når de træder ind i voksenlivet, er disse bestemte måder at håndtere stærke følelser på ikke længere hensigtsmæssigt.’  – siger Kate, psykolog i Dialog mod Vold

Erkendelse, accept og bearbejdning

Når en voldsudøver er i behandling hos Dialog mod Vold, fokuserer vi på deres oplevelser fra barndommen. Erkendelse, accept og bearbejdning af forhold i barndommen er ofte vigtige elementer i behandlingen og en del af forudsætningen for at etablere en tilværelse uden vold.

‘En vigtig del af behandlingen er, at forstå hvilke konsekvenser vold i barndommen har haft for den enkelte og hvordan det påvirker eksempelvis deres måde at være forældre eller partner på. Behandlingen understøtter, at man som voksen kan få hjælp til at forstå egne reaktioner, følelser og handlinger, så man kan handle på ikke voldelige måder og dermed bryde med volden i sin egen familie. Når vi som behandlere i DMV arbejder på at forebygge, at volden bringes ind i voksenlivet, er det centralt at forstå, hvordan volden påvirker hele familien og at børn som lever i familier, hvor der har været vold, involveres i behandlingen både direkte og indirekte.’ – siger Kate, psykolog i Dialog mod Vold

At volden går fra generation til generation, vidner om, at vold i nære relationer er en kompleks problemstilling, der kræver en helhedsorienteret indsats, hvor både voldsudøveren, den voldsudsatte og børnene får den hjælp, de har behov for.

Hvis vi skal nedbringe antallet af børn fra voldsudsatte familier, der selv bliver udøvere eller udsat for vold i voksenlivet, er der behov for systematisk opsporing og tidlig indsats. Det er netop dét, vi kæmper for hver dag i Dialog mod Vold.

Læs rapport om karakteristik af voldsudøvere