Hvor udbredt er partnervold? Hvad er psykisk vold? Og hvordan forebygger vi vold mod børn?
Det er bare nogle af de spørgsmål, som pressen gør danskerne klogere på, når de i aviser, TV og radio fortæller historier om partnervold og vold i nære relationer.
For at støtte journalister i den vigtige opgave er vi i organisationerne Danner, LOKK – Landsorganisationen af Kvindekrisecentre, Mødrehjælpen, Lev Uden Vold, Mandecentret og Dialog mod Vold gået sammen om 8 gode råd, der tjener som etiske overvejelser til journalister, redaktører og andre, der dækker vold i nære relationer.
Vi håber, at medierne med de 8 råd får de bedste forudsætninger for at beskytte de involverede parter og samtidig bidrage til en oplyst offentlig samtale om vold.
Her kommer de 8 gode råd:

Fagbladet Journalisten har hjulpet med at sætte fokus på de 8 gode råd i artiklen her.