Behandling

Vi hjælper hele den voldsramte familie

Dialog mod Vold har tilbud til den der udøver volden, til partneren og til eventuelle børn

Volden er altid voldsudøverens ansvar. Derfor er vores indsats i første omgang altid rettet mod at stoppe volden og stabilisere situationen. Dette er et individuelt arbejde og kan fortsætte videre i gruppebehandlingen. Parterapi kan ikke bruges som metode til at stoppe volden. Konflikter og konfliktoptrapning kan derimod ofte være et fælles ansvar. Når volden er stoppet og situationen er stabiliseret, vil vi også arbejde med hvordan I som par hver især og sammen kan undgå konflikter og nedtrappe dem, når de opstår. Dette gør vi både individuelt, i gruppe og med parterapi.

Du kan her se en oversigt over de forskellige elementer, som et behandlingsforløb kan indeholde: Oversigt over behandlingsforløb

 

BEHANDLINGSFORLØB TIL DEN, DER HAR UDØVET VOLD

Behandlingsforløbet skræddersys, så det møder dine behov og problemer bedst muligt.
I de indledende samtaler har vi fokus på at stoppe volden her og nu samt afklare dine mål for behandlingen.
Herefter aftaler vi, hvordan forløbet kommer til at se ud for dig.

Individuelle terapeutiske samtaler
Du vil her undersøge, hvad der tricker dig, når du bliver grebet af din vrede og kommer til at skade dine nærmeste, og du vil få hjælp til at finde andre måder at håndtere konflikter på.

Gruppeforløb
Gruppen mødes en gang om ugen i cirka ½ år. Gruppen består af cirka 8 udøvere og to behandlere.
Der tages blandt andet udgangspunkt i jeres nuværende og tidligere oplevelser af konflikter, vold og samspil med andre kombineret med temaer omkring konfliktløsning og kommunikation.

Afsluttende individuelle samtaler
Efter gruppeforløbet aftales et afsluttende individuelt forløb.

Fællessamtaler
Med jævne mellemrum vil vi gerne tale med både dig og din partner, hvis du er i et parforhold. Så kan vi sammen finde ud af, om vi er på rette spor.

Parterapi
Enkelte par tilbydes parterapi som den centrale del af behandlingen. Det afhænger af, om volden er stoppet ved opstart, og om vi tror, det vil hjælpe jer bedst.

BEHANDLINGSTILBUD TIL PARTNERE

Partnere, der ønsker at blive i forholdet efter volden eller har et tæt samarbejde omkring børn tilbydes et forløb med terapeutiske samtaler på op til 10 sessioner. Under forløbet vil der være fællessamtaler, hvor begge parter er til stede.

Såfremt I vælger at blive sammen, er det vores erfaring, at det er mest hjælpsomt, hvis begge parter får støtte til fremover at finde nye måder at løse uenigheder og konflikter på. Vi mener, at ansvaret for volden fuldt ud ligger hos den, der udøver – men begge kan have en andel i at optrappe en konflikt, som det er vigtigt at undersøge og forandre.

Partneren inviteres til en samtale hos en anden behandler i Dialog mod Vold. Det er i første omgang en rådgivende/vejledende samtale, hvor vi taler om sikkerhedsplaner og sammen planlægger det videre forløb.

BEHANDLING TIL BØRN I VOLDSRAMTE FAMILIER

Når volden er stoppet kan børnene i den voldsramte familie også tilbydes et behandlingsforløb.
Hvorvidt et barn har brug for sit eget behandlingsforløb vurderes ud fra en eller flere samtaler med barnets forældre. Her er fokus på barnets oplevelser, barnets reaktionsmønstre og mestringsstrategier samt barnets generelle fysiske og psykiske trivsel. Når vi i samråd beslutter, at et behandlingsforløb vil være til gavn for barnet, tilbyder vi barnet tre individuelle udredningssamtaler. Disse samtaler fungerer afklarende i forhold til:

1. Mere præcist at vurdere, hvorvidt barnet profiterer bedst af et individuelt eller et gruppeterapeutisk forløb.
2. Barnets motivation for at indgå i behandlingen.

Behandlingsforløbet til børnene retter sig mod børn i alderen 5 – 18 år.
Uanset hvilken type behandlingstilbud, der er tale om, vil inddragelse af barnets forældre være en del af barnets behandling. Både i København og Aarhus er der ansat børnebehandlere og begge steder tilbydes individuelle og gruppeterapeutiske forløb.

Tilbuddet omfatter således:

• En eller flere afklarende forældresamtaler
• 3 udredningssamtaler med barnet
• Individuelt eller gruppeterapeutisk forløb for barnet
• Forældreinddragelse ved begge typer forløb

Børnegrupper
Børn i voldsramte familier kan have meget glæde af at starte i gruppebehandling. I gruppen får børnene mulighed for at møde og spejle sig i andre børn, der kender til de tanker og følelser, som man ofte tror, at man er alene om at have. At møde andre børn, der er i samme situation som én selv betyder, at det føles mere trygt at åbne op og tale om tanker og følelser.