Kærestevold

Kærester uden vold

Voldsom Kærlighed lukker for denne gang. Men er du over 18 kan du stadig få hjælp i Dialog mod Vold. Læs mere om dine muligheder på denne side.

Hvad er Voldsom Kærlighed?

Dialog mod Vold kørte projektet ”Voldsom Kærlighed” fra januar 2014 til januar 2017. Voldsom Kærlighed henvendte sig til unge mellem 16 og 24 år, med det formål at forebygge kærestevold. Projektet tilbød behandling til unge udøvere af kærestevold. Voldsom Kærligheds kampagne på de sociale medier gjorde op med tabuisering af kærestevold, og mødte de unge i øjenhøjde om temaer som god datingstil, grænsesætning og digital vold. Voldsom Kærlighed kom, gennem workshops og foredrag, i dialog med mere end 3.000 unge, og gennem deltagelsen i festivaler og diverse events kom projektet ud med sit budskab til over 10.000 unge. Voldsom Kærlighed var finansieret af Velux Fonden.

Kærestevold er ikke kun et skænderi engang i mellem. Kærestevold er voldelige handlinger, som gentager sig – og det er noget du gør mod din kæreste eller din ekskæreste.

TERAPEUTISKE SAMTALEFORLØB

Vi tilbyder terapeutiske samtaleforløb til unge over 18 år. I forløbet får du hjælp til at lære at handle uden vold. Forløbet er gratis.

Ring til os på 35 30 17 17 og få en uforpligtende snak om dine muligheder.

FOREDRAG OG WORKSHOPS

Voldsom Kærlighed tilbyder foredrag og dialogbaserede workshops til skoler, uddannelsesinstitutioner og fagfolk.

Formålet i foredragene og de dialogbaserede workshops er at øge viden om vold i kæresteforhold, at bearbejde tabuer og udvide de unges forståelse af, hvad vold er, hvorfor vold opstår samt aktivt arbejde med de unges egne holdninger.

I vores tilbud til fagpersoner har vi fokus på didaktiske principper for dialogbaseret undervisning, narrativ teori og metode samt normkritisk tilgang til tabuiserede emner. Vi kan klæde fagpersoner på med en nuanceret forståelse af vold i nære relationer samt til at møde de unge, der hvor de er.

Skriv til vk@dialogmodvold.dk for at booke os.

Vild med dig - undervisningsmateriale

Vild med dig er udarbejdet i samarbejde mellem

samarbejdspartnere

Materiales formål er at arbejde med kæresterelationer for at forebygge vold. Fokus er derfor på at klæde de unge på til at håndtere konflikter, blive bedre til at kommunikere og udtrykke grænser – på konstruktive måder.

Undervisningsmaterialet består af en lærervejledning, introfilm og øvelsesinstruktioner. Materialet er inddelt i seks temaer, som hver især beskæftiger sig med konflikthåndering, kommunikation og grænser.

Materialet findes her: Vild med dig – undervisningsmateriale