Fakta om vold

Vold handler ikke kun om at slå

Vold har mange udtryksformer. Vold kan være fysisk, psykisk, seksuel, materiel og stalking. I en voldelige relation er volden til stede i en eller flere af de nævnte former.

Hvad er vold?

Partnervold er ikke et skænderi engang imellem. Det er voldelige handlinger, som gentager sig og udøves mod én man har eller har haft et parforhold til.

Betegnelsen ”vold i nære relationer” dækker over partnervold og vold fra forældre mod deres børn. Socialstyrelsen definerer vold i nære relationer således:

”Vold er en handling eller trussel, der – uanset formålet – er egnet til eller krænker en anden persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader personen – uanset om personen er et barn eller en voksen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt.”

I Dialog mod Vold behandler vi både udøvere af volden, deres partnere og børn.

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige former for vold:

 

TAL OG FAKTA

38.000 kvinder og 19.000 mænd udsættes årligt for partnervold (SIF, 2018)

Hvert 6. barn oplever vold i hjemmet (SFI, 2016)

1.689 kvinder og 1.649 børn har årligt ophold på krisecenter (Socialstyrelsen, 2018)

10.000 piger og 5.500 drenge udsættes for fysisk kærestevold om året (SFI, 2012)

74 % af udøvere, der har været i behandling i Dialog mod Vold, er vokset op i hjem med vold (DMV, 2016)

40 % af de kvinder, der oplever vold i hjemmet, er ledige eller førtidspensionerede (SFI, 2012)

Partnervold koster samfundet mindst 280 millioner kroner årligt (SIF, 2010)