Dokumentation

Ny rapport tegner en karakteristik af udøvere af vold i nære relationer, og vurderer effekten af den behandling, som de modtager hos Dialog mod Vold.

Læs rapporten her

Vi indsamler løbende viden, evaluerer og videreudvikler på vores indsatser, således at vi kan sikre fremdrift for hvert enkelt menneske.

Servicestyrelsen foretog i 2011 en evaluering af fire behandlingstilbud til mænd, der udøver partnervold.
Dialog mod Vold var et af de fire tilbud som deltog i evalueringen. Evalueringen resulterede i en rapport, som indeholder en kvalitativ og en kvantitativ analyse af klienternes udbytte af deres behandling. Konklusionen af analysen er, at behandlingen har en positiv effekt, og at den virker. Rapporten beskriver også behandlingstilbuddenes formål, metoder, erfaringer og organisering.

I AskovFonden arbejder vi målrettet med at udvikle helhedsorienterede indsatser, der skaber varige forandringer for vores brugere. Vi arbejder vidensorienteret med fokus på dokumentation, effekt og opfølgning af indsatsen. I alle vores indsatser indsamler vi relevante data og dokumenterer indsatsen, således at vi løbende kan justere dem og sikre bedst muligt udbytte.

 

Vi indsamler viden  før, under og efter (screening)

AskovFonden har i samarbejde med Danmarks Pædagogiske Universitet udviklet en systematisk udrednings- og dataindsamlingsmodel, Asessment and Intervention Model (AIM).
Modellen tager afsæt i praksis og bidrager til viden, der er med til at formulere målplaner samt målrette indsatsen overfor den enkelte bruger. AIM består af et spørgeskema, en afdækning af netværk samt relevante psykologiske tests ved behov. Det indledende spørgeskema indsamler baggrundsdata om borgeren, og giver os et samlet billede af personens sociale, psykiske og somatiske problemstillinger. Det er med til at afklare uddannelsesmæssige potentiale og til at afdække sociale, personlige og psykiske kompetencer og barrierer med henblik på at opstille konkrete udviklingsmål. Samtidig bidrager AIM til statistisk viden om social status og demografi. Al data indsamles elektronisk. Ved hjælp af en struktureret metode og brugen af sociogram afdækkes og kortlægges desuden netværk.