Indlæg i kategorien: Ikke kategoriseret

Artikel: Mellem tabubearbejdelse og terapi

I 2015 startede Dialog mod Volds projekt ‘Voldsom Kærlighed’ et tilbud i workshopformat, for at kunne almengøre adfærdsregulering i kæresterelationer uden for det klassiske terapeutiske rum og give deltagere redskaber til at håndtere jalousi. Jalousi er en ofte… Læs mere

Artikel: Fra forsvar til ansvar

I projekt Voldsom Kærlighed tilbyder vi samtaleforløb til unge, som udøver kærestevold. Samtalernes formål er at skabe forudsætninger for, at unge kan tage ansvar for at stoppe volden og udvikle… Læs mere